top of page
agenda.jpg


INSTA GRUP

Servicii în domeniul proiectării şi execuţiei instalaţiilor electrice, automatizare, sanitare, încălzire, rețele  apă – canal, rețele fibră optică, construcţii civile şi industriale.

Pagină principală: Welcome
Electrical engineer working on circuit board

DESPRE NOI

Societatea SC INSTA GRUP SRL s-a înfiinţat în anul 1997 . Sediul social este în România, municipiul Tg-Mureş, str. Căminului, nr. 35

 Activitatea societăţii a fost structurată pentru a asigura întreaga paletă de servicii în domeniul proiectării şi execuţiei instalaţiilor electrice, automatizare, sanitare, încălzire, rețele  apă – canal, rețele fibră optică, construcţii civile şi industriale.

Având o experienţă de peste 10 ani, politica societăţii noastre este orientată către găsirea şi promovarea celor mai bune produse şi servicii care să ne permită satisfacerea cerinţelor clienţilor noştri.

 Obiectivul general este respectarea în cele mai bune condiţii a angajamentelor asumate atât de conducerea societăţii cât şi de întregul personal faţă de toţi colaboratorii noştri, să ofere servicii şi produse de calitate superioară, să-şi perfecţioneze continuu randamentul.

Pagină principală: About

SERVICII OFERITE

Pagină principală: Services
 • Instalații electrice exterioare/ interioare aferente incintelor/ clădirilor civile;

 • Instalații electrice exterioare/ interioare aferente incintelor/ clădirilor industriale;

 • Branșamente electrice aeriene și subterane, monofazate și trifazate, la tensiune nominală de 0,4 kV;

 • Executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalații de legare la pământ și de paratrăsnet aferente clădirilor civile și industriale și în rețelele electrice de distribuție;

 • Linii electrice aeriene și/ sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV;

 • Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni);

 • Rețele  apa – canal;

 • Rețele fibra optică

 • Lucrări de mentenanță la corpurile de iluminat stradal pietonal și rutier;

 • ​Rețele electrice de iluminat public aeriene și/ sau subterane;

 • Instalații electrice de curenți slabi (circuite secundare);

 • Instalații de comanda, control și protecții prin relee;

 • Instalații electrice de compensare a factorului de putere;

 • Măsurarea rezistenței de izolație și continuitate circuite, măsurarea rezistentei de contact la PT;

 • Verificări și încercări ale echipamentelor și instalațiilor electrice, medie și joasa tensiune, aferente rețelelor electrice de distribuție și posturilor de transformare;

 • Defectoscopie (Autolaborator PRAM) încercarea și diagnoza cablurilor,localizarea traseelor în teren și depistarea defectelor;

 • Închiriere utilaje din dotare : Automacara 35 tone, Autospeciale scară cu braț.

AUTORIZAŢII PENTRU ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE

Pagină principală: Careers

QUALITY CERT

 • Certificat sistem de management al calităţii SR EN ISO9001:2008;

 • Certificat sistem de management de mediu SR EN ISO 14001:2005;

 • Certificat sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale SR EN ISO 18001:2008.

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI – A.N.R.E.

 • Atestat de tip B pentru “proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4kV”;

 • Atestat de tip E1 pentru „proiectare de staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor”;

 • Atestat de tip E2 pentru „executare de staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor”;

 • Atestat de tip C1A pentru „proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV ÷ 20kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV”;

 • Atestat de tip C1B pentru „proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV ÷ 110kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV”;

 • Atestat de tip C2B pentru „executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV ÷ 110kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV”

A.N.R.S.C.

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE – A.N.R.S.C.

 • Licenţă pentru serviciul de iluminat public clasa 2

INSEMEX  - PETROŞANI

 • Atestat pentru proiectare, montaj și întreținere aparatură tehnica pentru medii potențial explozive.

PARTENERI

Seriozitatea şi profesionalismul de care am dat dovadă in activitatea desfăşurată precum şi experienţa acumulată sunt confirmate  de către partenerii noştri.

Pagină principală: Partners

CLIENȚI

       

 • Electrica Distribuţie Transilvania Sud S.A. S.D.E.E. Mureş

 • Primăria Municipiului  Tg-Mureş

 • SNGN Romgaz SA 

 • Electrica Serv S.A. A.I.S.E. Tg. Mureș

 • Belrom Unu S.R.L.

 • Geiger Transilvania S.R.L.

 • Compania Aquaserv S.A.

 • Prolemn S.A. - Reghin

 • S.C. Kastamonu Romania S.A.

 • Hirschmann Romania S.R.L.

 • LIDL ROMANIA S.C.S. 

 • Multinvest S.R.L

FURNIZORI

 • Proenerg S.R.L.

 • Energo GTI S.R.L.

 • Energo Bit Group S.A.

 • EximprodGrup S.A.

 • PGA Electric S.R.L.

 • Muri Benz Oil S.R.L.

 • Electroconat S.R.L.

 • Politub S.A.

 • B&K Electro Sistem S.R.L.

 • Geiger Transilvania S.R.L.

REFERINȚE

Proiectate şi dezvoltate pentru mediul concurenţial, produsele şi serviciile firmei au reuşit să se impună pe anumite segmente ale pieţei, beneficiari care au intrat în portofoliul firmei noastre ca urmare a relaţiilor pe care echipa managerială le-a promovat în timp şi a unei strategii de marketing orientate către relaţii pe termen lung.

Pagină principală: News & Updates

LUCRĂRI DE REFERINȚĂ:


 • Alimentare cu energie electrică la Staţia de uscare gaze loc. Ernei, Jud. Mureş

 • Alimentare cu energie electrica sediu administrativ şi ateliere SIRCOSS - SNGN ROMGAZ Tg.Mureş

 • RK instalaţie electrică JT şi acţionare motor grup 1 Voivodeni şi RK instalaţie electrică JT Staţia de injecţie Lunca Tecii – proiectare şi execuţie

 • Reabilitare a iluminatului public în străzi şi parcuri din municipiul Tg. Mureș

 • Reparaţii LEA(LES) 20 kV F2PA18 şi LEA(LES) 20 kV Ungheni-Autoservice

 • Alimentare cu energie electrică la Staţia de clorare apă Gorneşti, sat Periş

 • Alimentare cu energie electrică Sala sport Grup Şcolar Sportiv Tg. Mureș

 • Înlocuire izolaţie pe LEA 20 kV Râciu-Sărmaş

 • Mărire grad de siguranţă în alimentare cu energie electrică la SC BERE MUREŞ SA Ungheni

 • luminat stradal str. Gh. Doja şi sens giratoriu pentru Complex Comercial EUROPEAN RETAIL PARK Tg. Mureș

 • Înlocuire izolaţie la traversări la LEA 110 kV Fântânele-Sovata

 • Instalaţii electrice interioare 20 kV la Complex Comercial EUROPEAN RETAIL PARK Tg. Mureş

 • Modernizare şi îmbunătăţire de tensiune DEDA

 • Alimentare cu energie electrică Complex comercial BELROM UNU Tg. Mureş etapa I

 • Alimentare cu energie electrică SC VENTRUST FINANCING SRL Tg. Mureş

 • Eliberare amplasament şi alimentare cu energie electrică AUTOCENTER SPANER Tg. Mureş

 • Modernizare PA 7, PT 184, trecere la 20 kV a LES 6 kV PA7-PT184 Tg. Mureş

 • Trecere la 20kV Instalatii Zona Industriala Tg. Mureș  (20 km LES 20kV in loc Tg. Mureș )

 • Modernizare PA 7, PT 184, trecere la 20 kV a LES 6 kV PA7-PT184 Tg. Mureş

 • Trecere la 20kV Instalatii Zona Industriala Tg. Mureș  (20 km LES 20kV in loc Tg. Mureș )

 • Proiectare şi execuție instalații electrice de iluminat şi prize in hala de producție PAL şi MDF,  Instalația de protecție contra trăsnetelor, sistem de control al iluminatului (BMS –Building Management Sistem ) fabrica PAL şi MDF  S.C. PROLEMN S.A. – Reghin.

 • Proiectare şi execuție instalații de distribuție şi conexiune 20kV/ 27,2 MVA, posturi de transformare 20/0.4kV/2500 kVA şi instalația de legare la pământ pentru fabrica PAL şi MDF  S.C. PROLEMN S.A. – Reghin.

 • Canalizaţii reţele subterane de transfer de informaţie str. Gh. Doja, tronson cuprins intre str. Budiului si str. Toamnei

 • Alimentare cu en el la Cabana de Vânătoare str. Răchitei, Sovata

 • Realizarea punctului de conexiune PC in clădirea existenta PA6, cu măsura energiei la MT pentru consumatorul Industrializarea Laptelui Mureş SA

 • Instalaţii electrice interioare 20KV - Centrala Fotoelectrica Solar Energy Park M&S SRL, sat Vidrasău

 • Racord electric LES 20 KV + 0,4 KV, intre punct de conexiune PCT respectiv PT1 - Parc fotovoltaic localitatea Agrişteu, jud. Mureş

 • Înlocuire stâlpi nr. 33 si nr. 35 din LEA 110 KV, Fântânele – Corunca

 • Alimentare cu energie electrica la Hotel PRIVO, str. Gh. Doja nr. 27, Tg.Mureş

 • Instalaţii electrice RED JT SDEE Braşov

 • Alimentare cu energie electrica SC Indra Exp-Imp. SRL, str. Livezeni nr. 2A.

 • Instalaţie de iluminat nocturn - teren de fotbal, str. Insulei, Tg.Mureş

 • Alimentare cu energie electrica la Patinoar artificial acoperit Tg.Mureş

 • Lucrări de terasamente aferente ob. AEE Complex Comercial Mega Mall

 • Proiectare+execuţie: Sporirea puterii reţelei el. instalate la dep.zonal Sânpaul

 • Alimentare cu energie electrica spaţiu comercial LIDL Tg.Mureş, str. Sinaia nr.3

 • Alimentare cu energie electrică Centru pentru sprijinirea afacerilor Bornemisza Tg. Mureş

 • Îmbunătăţire de tensiune Tg. Mureş str. David Rusu, Verde, Ionel Giurchi, Lazăr Blejnar

 • Racord la RED Ansamblu rezidenţial SC ROMUR SA Tg. Mureş

 • Alimentare cu energie electrică Hala de producţie şi birouri SC SURUB TRADE SRL Stejeriş

 • Îmbunătăţire nivel de tensiune Sânpaul

 • Modernizare LEA JT si imbunatatire de tensiune Band (zona PTZ10 - PTZ11)

 • Modernizare si reamenajare spatii publice de agreement Platou Cornesti

 • Mărire grad de siguranță prin injecție pe MT din stația Sînpaul în LEA 20kV existente în zonă

 • Devieri si protejare instalatii electrice afectate de constructia Centurii de Ocolire Tg. Mures

 • Reabilitarea IP si optimizarea consumului energetic a Municipiului Tg. Mures

 • Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş

 • Imbunatatire de tensiune si modernizare LEA jt Tg. Mures- Str. Viile Dealului Mic, Str. Viile 1 Mai, Piata Republicii, Str Eden

 • Trecerea din LEA JT in LES a instalatiilor din Tg. Mures,  zona str. Lalelelor, B-dul 1 Decembrie 1918, Stefan cel Mare, Bolyai, Kogalniceanu, P-ta Petofi, P-ta Bernady, Mihai Viteazu

 • Alimentare cu energie el. Spatii Comerciale si administrative SC ALPHA PROPERTY DEVELOPMENT  str. Gh Doja nr. 64-68 Tg. Mures

 • Marire grad de siguranta Tg.Mures – Cristesti prin trecerea din LEA 20kV in LES 20kV

 • Alimentare cu energie electrică  spatiu comercial Lidl  Tirgu Mures Str. Gh. Doja Nr. 62-62A

 • Alimentare cu energie electrică Stație de asfalt SC ASPHAROM SRL, Tg. Mureș

 • Spor de putere depozit S.C. SURUB TRADE S.R.L. Str. Duzilor nr. 1, Târgu-Mureș

 • Alimentare cu energie electrica la Hala de productie TM1 SC HIRSCHMANN ROMANIA SRL

 • Lucrarea de interventie la LEA 110kV D.C. Iernut – Tarnaveni 1+2

 • Trecere la 20 kV Tg. Mureş ( Distribuitorul 6 kV Vinalcool, zona PTA 9)

 • Instalatii interioare 20 kV Matricon

 • Imbunatatire nivel de tensiune si modernizare LEA jt zona CE Reghin (Petelea, Rapa de Jos), jud. Mures

 • Modernizare LEA JT si LEA MT Filitelnic si Senereus - zona CE Sighisoara

 • Spor de putere la Hală de producţie SC GST AUTOMOTIVE SAFETY RO SRL loc. ALBEŞTI, jud. Mureş

 • Modernizare si reamplasare PTZ11 Sângeorgiu de Padure, jud. Mures

 • Spor de putere la Hala de productie TM2 S.C. HIRSCHMANN ROMANIA S.R.L

 • Alimentare cu energie electrică – supermarket LIDL –, loc. Sighisoara, str. Gh. Lazar, nr. 6 

 • Instalatie de paratrasnet -Zona Depozite lemne si Birouri - SC Kastamonu Romania

 • Modernizarea trecerilor de pietoni/ iluminat treceri de pietoni loc. Cristești jud. Mures

 • Inlocuire conducta apa in cartierul Unirii Tg. Mures Str. Sg.Maj. Ionel Ghiurchi;

 • Inlocuire conducta apa in cartierul Unirii Tg. Mures str. Agricultorilor;

 • Reabilitare conducta apa Valea Rece 

 • Extindere sistem de irigatii in CASM

 • Montare canalizatie pentru fibra optica retea Vodafone

 • Canalizaţii reţele subterane de transfer de informaţie pe raza mun. Tg. Mures

CONTACT

Str. Caminului Nr.35, Tg. Mures, Romania 
Cod postal : 540243

TEL: 0265 253997

FAX: 0265 252013

Thanks for submitting!

Pagină principală: Contact
bottom of page